Det har ikke spor med sex at gøre – Fagopgave

1 Fagopgave:  

 • Hvilke ting kan fortælleren godt lide?

Fortælleren kan godt lide at lure på sin kæreste Esther.  

Han bliver hurtigt “obsessed” 

Han kan godt lide at holde sig i baggrunden. 

 • Hvad siger det om ham

Han har et problem som han er opmærksom på, men det er hans “normale”. 

Han har svært ved at slippe ting. 

1 Kreaopgaven: 

Vi har taget et billede af et nøglehul da fortælleren tidligere har sagt at han kigger igennem vinduer, små revner og egentligt hvor end han kunne lure. 

2 Fagopgave: 

 • Find eksempler i teksten på, at han er pålidelig og/eller upålidelig.

S187 L3-4 

Vi læser i historien at hovedpersonen ikke har talt med sin mor i mange år hvilket gør ham upålidelig. 

 • Hvad siger dette om fortælleren som person?

Han er en upålidelig karakter. Det får læseren til at undrer sig over hvorfor han ikke har haft kontakt med sin mor i så lang tid.  

2 Kreaopgave: 

3 Fagopgaven: 

 • Hvordan er fortællerens relation til andre mennesker?

Han bliver hurtigt optaget af andre folk og har ikke mange grænser overfor andre folks privatliv. 

 • Hvordan opfører han sig overfor dem? 

Han er meget ligetil og siger ting som de er. Han er ikke ydmyg. 

 • Hvad siger det om ham?

Han har ikke så meget selvindsigt. 

3 Kreaopgave: 

 • Tag et billede af en sund menneskerelation.
 • Argumenter for jeres valg og sammenligndet med teksten. 

4 Fagopgaven: 

 • Fortælleren fastholder, at hans opførsel er helt normal og IKKE skal tolkes som seksuel (påstand)
 • Hvilke argumenter (belæg) bruger han? Og er de valide (stærke)

Han siger at han tror hun godt kan lide det han gør. Han siger at det er en meget normal ting at gøre.  

Han har ret i at alle har fristelser men hans fristelser er langt over den normale grænse.  

 • Hvad siger hans påstand og argumentation om ham som person?

Hans måde at tænke på er uden for normen. Han er selv meget overbevist over at han ikke gør noget galt.  

 • Underbyg med eksempler i teksten.

På side 1 linje 5 til 8 

4 Kreaopgave:  

 • Tag et billede af nogen. Der KUNNE tolkes/overfortolkes som evt. Seksuelt.

Argumenter for jeres valg og sammenlign med teksten.  

5 Fagopgave:  

 • Hvilke konflikter optræder i teksten? 

Der er en konflikt hvor han konfronteret Esthers hemmelige elsker.   

Der er en konflikt når han læser i hendes dagbog at hun skrev stop med at læse i den.  

 • Hvilken type konflikt er der tale om? 

Det er ydre konflikt da det ikke er noget som sker i hans hoved men med andre personer.   

Konflikter mellem to karakterer i teksten. 

5 Kreaopgave: 

Tag 2 billeder.  

 • Et af noget der repræsentereren indre konflikt. 
 • Et af noget der repræsenterer en ydre konflikt.

Argumenter for jeres valg og sammenlign det med teksten.